Oppgradering

Klimaservicesenterets nedlastningsløsning for modelldata er dessverre nede inntil videre.

Du finner de samme dataene tilgjengelige på Meteorologisk institutts datatjeneste thredds, ved å følge denne lenken: https://thredds.met.no/thredds/catalog/KSS/Klima_i_Norge_2100/utgave2015/catalog.html.

Ved mer spesifikke behov, kan du ta kontakt på climatedata@nve.no.