Geografiske temadata kan her lastes ned fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Kilde skal oppgis ved bruk. Tematiske data fra NVE kan ikke videreselges til tredje part uten spesiell avtale med NVE. Dataene kan inneholde feil, og en fullstendig kartlegging kan mangle. Datasett fra NVE har nøyaktighet tilpasset 1:50.000-kartverk (N50 Kartdata), bortsett fra flomsoner som skal kunne brukes sammen med FKB-kartdata. NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data. Dataene distribueres i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Tilbake til NVEdata nedlast
Din bestilling er nå lagt i kø.
Du vil motta e-post med linker til data.
Leveres til:
Datasett:
Kartformat:
Koordinatsystem:
MERK: Avhengig av hvor mye data du har bestilt og hvor stor trafikk det er på nedlastingstjenesten kan bestillingen ta fra noen minutter til flere timer.
Datatype
Karttema
Leveranseformat
Kartformat
Koordinatsystem
Dekningsområde
Data klippetype
Klippemetode


E-post personvern
Min e-postadr.
Gjenta e-postadr.
Brukerinformasjon (frivillig)
Organisasjon/firma
Type bruker
Anvendelse
Kommentar
X Mangler: