logo Nedlasting av fagdata fra NVE
Melding Hjelp Epost kartdata@nve.no

Geografiske temadata kan her lastes ned fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Kilde skal oppgis ved bruk. Tematiske data fra NVE kan ikke videreselges til tredje part uten spesiell avtale med NVE. Dataene kan inneholde feil, og en fullstendig kartlegging kan mangle. Datasett fra NVE har nøyaktighet tilpasset 1:50.000-kartverk (N50 Kartdata), bortsett fra flomsoner som skal kunne brukes sammen med FKB-kartdata. NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data. Dataene distribueres i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Tilbake til NVEdata nedlast
Din bestilling er nå lagt i kø.
Du vil motta epost med linker til data.
Leveres til:
Datasett:
Kartformat:
Koordinatsystem:
MERK: Avhengig av hvor mye data du har bestilt og hvor stor trafikk det er på nedlastingstjenesten kan bestillingen ta fra noen minutter til flere timer.
Datatype
Karttema
Leveranseformat
Kartformat
Koordinatsystem
Dekningsområde
Data klippetype
Klippemetode


Epost
Min epostadresse
Gjenta epostadresse
Brukerinformasjon (frivillig)
Organisasjon/firma
Type bruker
Anvendelse
Kommentar
X Mangler:
Fjern hjelpetekst

Om nedlasting av fagdata

Datatype

Velg datatype som skal lastes ned:

1. Vektordata.
2. Bare punktdata.
3. Rasterdata.

Du kan laste ned bare en datatype om gangen. Når du f.eks. velger "Vektordata" så er det bare mulig å huke av slike data i temalista til venstre. Kartformat og koordinatsystem som det er mulig å velge blant avhenger av hvilke datatype som er valgt.

Karttema

Du velger hvilke karttema som skal lastes ned ved å hake av i temalista til venstre: Velg nedlasttema Vassdragsområde

Tematyper: Polygon Polygon Linje Linje Punkt Punkt Raster Raster Flere datatyper Flere datatyper NB! Rasterdata: kan bare eksporteres til formatene GeoTIFF (.tif) og ASCII-grid. Eksportformatene .txt, .gpx og .xlsx kan bare brukes for punkttema. Se Leveranseformat under.

Temainformasjon: Oppdatering av data Oppdatering hyppighet Oppdatering hyppighet Oppdatering hyppighet Oppdatering hyppighet Oppdatering hyppighet Oppdatering hyppighet Oppdatering hyppighet En omtrentlig angivelse av antall dager mellom hver dataoppdatering. "P" viser at dataene oppdateres prosjektvis, og "X" viser at det er faste data, som ikke blir oppdatert. Lenker: produktark Produktark produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kart Kart

Leveranseformat

Velg fra de to nedtrekkslistene kartformat og koordinatsystem.

For formatene GeoTIFF (.tif) og ASCII-grid: Dette eksporterer kun rastertema. (Vindressursdata)

For formatet GPS eXchange Format (.gpx): Dette eksporterer kun punkttema. Grunnet begrensninger i formatets egenskapshåndtering er kun et utvalg egenskaper inkludert i de eksporterte dataene. For oversikt over hvilke egenskaper som er inkludert og hva navnene på disse egenskapene er, se ObjekttyperEgenskaper_'temanavn'.pdf som følger med i eksporten.

For formatene Microsoft Excel (.xls) og Tekstfil (.txt): Disse eksporterer kun punkttema. Du får en egenskapstabell som i tillegg til egenskapene inneholder punktenes X,Y-koordinater i det spesifiserte koordinatsystemet.

Dekningsområde

Velg en av disse fem typene med dekningsområde:

1. Kommune. Du kan velge inntil 5 kommuner.
2. Fylke. Du kan velge flere fylker.
3. Landsdekkende (inkl. Svalbard).
4. Svalbard.
5. Et område du tegner på kartet:

Velge dekningsområde på kart I kartvinduet kan du tegne området med rektangel-knapp eller polygon-knapp. Tegn tema på kart Polygon Tegn tema på kart Rektangel For å zoome inn i kartet kan du dra en firkant med Shift tasten nede, og zoome ut med tastene Shift + Ctrl nede.

Tegne ut kartlag på kart Vis kartlag Vis kartlag Vis tegnforklaring Vis tegnforklaring Tegn ut tema. Innenfor målestokkområde. Temaet kan tegnes ut. Temaet er utenfor synlig målestokkområde. Temaet er utenfor synlig målestokk. Slå av alle kartlag Slå av alle kartlag. NB! Kartlagene du haker av her blir bare tegnet ut på kartet, - de blir ikke lastet ned. Det kan være forskjeller mellom disse temaene og de nedlastbare temaene.

Data klippetype

Velg hvordan dataene skal klippes mot dekningsområdet:

1. Overlapper. Alle data som er innenfor eller på områdegrensa blir tatt med, uten å klippe.
2. Helt innenfor. Bare data som er helt innenfor områdegrensa blir tatt med.
3. Klippe. Dataene blir klippet på områdegrensa.

Epost

Skriv epostadresse og gjenta den. Du vil få tilsendt epost med link til de valgte karttema.

Brukerinformasjon

Dette er frivillig: skriv informasjon om deg selv: Organisasjon/ firma, type bruker, anvendelse av data og kommentar.

Start datauttak

Klikk på "Start datauttak" og du vil få tilsendt epost med link til zip-fil med de valgte karttema.