Melding Hjelp Epost kartdata@nve.no

Nedlasting av fagdata fra NVE

Geografiske temadata kan her lastes ned fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Kilde skal oppgis ved bruk. Tematiske data fra NVE kan ikke videreselges til tredje part uten spesiell avtale med NVE. Dataene kan inneholde feil, og en fullstendig kartlegging kan mangle. Datasett fra NVE har nøyaktighet tilpasset 1:50.000-kartverk (N50 Kartdata), bortsett fra flomsoner som skal kunne brukes sammen med FKB-kartdata. NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data. Dataene distribueres i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Fjern hjelpetekst

Om nedlasting av geodata

Karttema

Du velger hvilke karttema som skal lastes ned ved å hake av i temalista til venstre: Velg nedlasttema Elvenett

Tematyper: Produktark Polygon Velg nedlasttema Linje Vis data i eget atlas Punkt Produktark Raster

NB! Rastertema: kan bare eksporteres til formatene GeoTIFF (.tif) og ASCII-grid. Eksportformatene .txt, .gpx og .xlsx kan bare brukes for punkttema. Se Leveranseformat under.

Temainformasjon: Vis data i eget atlas Vis data i eget atlas Produktark Produktark

Leveranseformat

Velg fra de to nedtrekkslistene kartformat og koordinatsystem.

For formatene GeoTIFF (.tif) og ASCII-grid: Dette eksporterer kun rastertema. (Vindressursdata)

For formatet GPS eXchange Format (.gpx): Dette eksporterer kun punkttema. Grunnet begrensninger i formatets egenskapshåndtering er kun et utvalg egenskaper inkludert i de eksporterte dataene. For oversikt over hvilke egenskaper som er inkludert og hva navnene på disse egenskapene er, se ObjekttyperEgenskaper_'temanavn'.pdf som følger med i eksporten.

For formatene Microsoft Excel (.xls) og Tekstfil (.txt): Disse eksporterer kun punkttema. Du får en egenskapstabell som i tillegg til egenskapene inneholder punktenes X,Y-koordinater i det spesifiserte koordinatsystemet.

Hvis du kun er interessert i egenskapene og ikke den geografiske plasseringen kan du for alle typer tema (punkt, linje, flate) laste ned dataene som ESRI Personlig geodatabase (.mdb). Dette er Access-databaser som kan åpnes i Excel. Du vil ikke få eksplisitt koordinatinformasjon (X,Y-koordinater) i egenskapstabellene på denne måten.

Dekningsområde

Velg en av disse fire typene med dekningsområde:
1. Kommune. Du kan velge inntil 5 kommuner.
2. Fylke. Du kan velge flere fylker.
3. Landsdekkende.
4. Et område du tegner på kartet:

VELGE DEKNINGSOMRÅDE PÅ KART

Valg 4. I kartvinduet kan du tegne området ved hjelp av rektangel-knapp eller polygon-knapp.
Tegn tema på kart Polygon Tegn tema på kart Rektangel

For å zoome i kartet kan du dra en firkant med skifttasten nede.

TEGNE KARTLAG PÅ KART

Vis kartlag Vis kartlag Vis tegnforklaring Vis tegnforklaring

Tegn ut tema. Innenfor målestokkområde. Temaet kan tegnes ut.
Temaet er utenfor synlig målestokkområde. Temaet er utenfor synlig målestokkområde.
Slå av alle kartlag Slå av alle kartlag.

NB! Kartlagene du haker av her for uttegning er uavhengig de temaene du ev. har haket av for nedlasting til venstre i vinduet. Og det kan være forskjeller mellom disse temaene og de nedlastbare temaene.

Data klippetype

Velg hvordan dataene skal klippes mot dekningsområdet:
1. Overlapper. Alle data som er innenfor eller på områdegrensa blir tatt med, uten å klippe.
2. Helt innenfor. Bare data som er helt innenfor områdegrensa blir tatt med.
3. Klippe. Dataene blir klippet på områdegrensa.

Epost

Skriv epostadresse og gjenta den. Du vil få tilsendt epost med link til de valgte karttema.

Brukerinformasjon

Dette er frivillig: skriv informasjon om deg selv: Organisasjon/ firma, type bruker, anvendelse av data og kommentar.

Start datauttak

Klikk på "Start datauttak" og du vil få tilsendt en eller flere eposter med link til zip-fil med de valgte karttema.

Leveranseformat
Kartformat
Koordinatsystem
Dekningsområde
Kommune
Fylke
Landsdekkende
Velg på kart

 


Slett kommune
Slett kommune
Slett kommune
Slett kommune
Slett kommune
Slett kommune
Lukk kart Lukk kart
Data klippetype
Klippemetode


Epost
Min epostadresse
Gjenta epostadresse
Brukerinformasjon (frivillig)
Organisasjon/firma
Type bruker
Anvendelse
Kommentar
Tilbake til NVEdata nedlast
Din bestilling er nå lagt i kø.
Du vil motta en eller flere eposter med linker til data.
Leveres til:
Datasett:
Kartformat:
Koordinatsystem:
MERK: Avhengig av hvor mye data du har bestilt og hvor stor trafikk det er på nedlastingstjenesten kan bestillingen ta fra noen minutter til flere timer.
NB! Elvenett i SOSI og QUADRI kartformat kan ikke lastes ned som et sammenhengende landsdekkende datasett.
Du vil i stedet få elvenett delt i tre datasett.

Ønsker du dette?
ja nei